Nyheder fra Skeifa – 17. december

Kære medlemmer

Nu løber året snart ud og julen er lige om lidt ! 
Så inden alt det tager over, vil vi sende dig lidt nyheder og ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår. Vi er nu mere end 500 medlemmer af Skeifa.
Bestyrelsen m.fl. er så småt ved at planlægge aktiviteter til næste år og vi synes det kunne være en god idé med et undervisningsudvalg.
Husk at følge med på hjemmesiden www.skeifa.dk 


OM brug af vores baner
Når du rider på banerne , så husk at fjerne hestepærer bagefter. Vi har brugt mange, mange penge på nye belægninger i år, så pas godt på vores fælles anlæg.


Undervisningsudvalg
Skeifas bestyrelse vil gerne undersøge om nogle af klubbens medlemmer kan have interesse i at lave et undervisningsudvalg. Udvalget kunne bestå af medlemmer i forskellige aldersgrupper med forskellige lokationer på Fyn, således at udvalget spænder så bredt, som muligt. Formålet er, at den undervisning, som arrangeres rundt omkring på Fyn, bliver udbudt til alle medlemmer. Vi tænker også, at et undervisningshold vil være nemmere at fylde op, hvis flere får tilbuddet om deltagelse. Undervisningen kan måske også blive mere bredt – udover ovalbane-træning, kunne andre typer undervisning komme på tale – fx.: Spring, Trec, Alrid, dressur m.fl.
Bestyrelsen stiller en repræsentant til rådighed til deltagelse ved møder i udvalget, men tanken er, at det er medlemmerne, som planlægger og laver materiale omkring undervisningen, som kan tilføjes Skeifa Nyhedsbrev.

Ved interesse om deltagelse, bedes du sende en mail til Lene Adelhardt påla@skeifa.dk


Sæt kryds i kalenderen

13. januar 2018
Årets julegave til juniorer – og ungryttere , se mere på www.skeifa.dk

2. februar 2018 kl. 17.30
Fællesspisning og banko spil i FKS-Hallen , Tranehøjen 5, 5250 Odense

28. februar 2018 
Generalforsamling på Vissenbjerg Storkro – gratis fællesspisning inden for dem der tilmelder sig.
Vi ved, at én fra bestyrelsen stopper ved generalforsamlingen, så vi skal have valgt mindst en ny ind. Vi håber på at et eller flere andre medlemmer vil stille op til valg og være med til at arbejde for udvikling af klubben, medlemstilbud mv. 

14-15. april 
Alrid i Tarup-Davinde

27. april 2018
Et- dags stævne på Davindebanen

Og så er der diverse undervisningstilbud rundt omkring. 


Mange hilsner fra Skeifas bestyrelse
Rikke Sølvberg, Rikke Kallesen, Bodil Jeppesen, Lene Adelhardt, Karen Essendrop, Kisse Leth, Michael Kragh-Schmidt, Thomas Bjerre