Nyheder fra Skeifa – 10. januar

Indkaldelse til generalforsamling 2018 i Skeifa, Fyns Islandshesteklub

Onsdag den 28. februar 2018, Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Kl. 18.00 Fællesspisning (kun hvis du er tilmeldt ,se sidst i denne indkaldelse) 
Kl. 19.00 Generalforsamlingen

Du skal kun tilmelde dig, hvis du vil spise – ellers kommer du bare kl. 19.00.
Vi håber mange møder op, så vi fælles kan drøfte klubbens udvikling, få suppleret bestyrelsen og drøfte ønsker og ideer fra medlemmer /bestyrelse mv.

Dagsorden ifølge vedtægter: 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent. 
3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer. 
6) Indkomne forslag 
7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10) Eventuelt 

Ad. 8, disse 4 er på valg i år 
Rikke Kallesen (genopstiller ikke) 
Bodil Jeppesen (genopstiller)
Michael Kragh-Schmidt (genopstiller) 
Kisse Leth (genopstiller )

Regnskab, budget og forslag vil være tilgængeligt på hjemmesiden ca. en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægter.
Frist for fremsendelse af forslag: 14. februar 2017. Send til formand Rikke Sølvberg på rs@skeifa.dk 

Gratis fællesspisning kl.18.00 – husk at tilmelde dig:
Igen i år inviterer vi på mad inden inden generalforsamlingen . Menuen er som sædvanlig stegt kyllingebryst med salat, ris og brød. 

Frist for tilmelding til spisning er 19. februar 2017. Send navn(e) til Kisse Leth,kl@skeifa.dk