Orientering fra bestyrelsen

Stævne 3. otkober gemmenføreslæs hvordan
Covid-19 lægger en dæmper på mange sociale arrangementer, men vi gennemfører stævnet den 3. oktober for de 50 tilmeldte ryttere. Stævnet deles i 3 sektioner . Vi har haft kontakt til Fyns Politi inden vi har lagt planen for dagen.

Publikum vil blive afvist og derfor informeres alle medlemmer .

Resultater kan følges via www.tickericetest.com

Tilbud til efterår og vinter

Covid-19 betyder, at vi alle ser færre mennesker og at vi og I som medlemmer må tænke i alternativer. Bestyrelsen holdt møde den 23/9 2020 og er ved at overveje tilbud til efterår og vinter, herunder et sammen-hver for sig tiltag.

Tema-/borger-/idémøde om den kommende Lundager Skov Assens Kommune:

Naturstyrelsen, Assens Kommune og Assens Forsyning A/S inviterer til en række borgermøder i forbindelse med planlægningen af den nye Lundager Skov. Alle er velkomne til at deltage i møderne. Du skal tilmelde dig til møderne. Der kan være begrænsning på deltagerantal på nogle af møderne på grund af Covid 19. Derfor vil det være ”først til mølle princippet” der gør sig gældende i forhold til tilmelding.
3. oktober 2020 kl. 9.30-15-30, Kompasset, Niels Kjærbyes Vej 9, Assens
Tilmelding senest den 27/9 2020 til fyn@nst.dk
Naturstyrelsen udgiver et nyhedsbrevet Nyt om Lundager Skov, som udsendes, når der sker nyt i skovrejsningen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en mail til Anni Borup, Naturstyrelsen, abo@nst.dk

Kopi af nyheder fra Dansk Islandshesteforening om bedre adgang til at ride i naturen:

Friluftsrådets formand Niels-Christian Levin Hansen fremsætter i et debatoplæg en række konkrete forslag til regeringen, som kan sikre, at alle kan komme ud i naturen og få gode friluftsoplevelser. Ét af forslagene handler om at lovsikre adgang til at ride på veje og stier i det åbne land og i skove. Desuden at det bliver muligt at ride på strande hele året. Friluftsrådets debatoplæg er bragt i Altinget d. 20. august 2020 som optakt til efterårets forhandlinger om en Natur og biodiversitetspakke. Friluftsrådets forslag indeholder konkrete ønsker til adgangsforbedringer for ridende.
Det vækker stor glæde hos formand i Dansk Islandshesteforenings Natur- og Breddekomite, Caroline Seehusen. -Dansk Islandshesteforenings mærkesag er kommet helt i top på den politiske dagsorden. Vi kunne ikke have formuleret det bedre end Niels-Christian Levin Hansen gør her. Hans budskab rammer os simpelthen lige i hjertet, siger hun. -Adgang til naturen er langt fra en selvfølge, og til hest er der ekstra mange forhindringer. Fx når stier og markveje er pløjet op eller ender blindt, og man i skoven møder et ADGANG FORBUDT skilt, er man henvist til at nyde naturen fra landevejen. Derfor har Dansk Islandshesteforening været med til at udvikle visionerne om en sammenhængende rekreativ infrastruktur, så der kan skabes bedre og mere lige adgang til naturen, uanset hvor i landet man bor. Vores livs chance Niels-Christian Levin Hansen foreslår i sit debatindlæg ”En hovedrengøring i love og regler for adgang”. Et af Friluftsrådets store ønsker er et mere enkelt regelsæt for, hvordan vi som naturbrugere må færdes i naturen. Det kalder Projektleder i Ridespor-Danmark.dk, Tove Urup Madsen for ”Rytternes livs chance for politisk indflydelse”. Hun er enig i ovenstående og glæder sig også enormt over indholdet af debatindlægget. Til dagligt rådgiver Tove danske rideklubber og ridelaug i, hvor og hvordan de må færdes til hest i naturen. Et felt, der er svært for ryttere at navigere i, bekræfter hun. -Det er virkelig stort, hvis vi som ryttere og naturbrugere i fremtiden lovmæssigt kan opnå at blive sidestillet med cyklister i skove og i det åbne land. Forhåbentlig udmønter Friluftsrådets forslag sig i en række konkrete love, der er til for menigmand at forstå. Love og rettigheder, der vil betyde SÅ meget for landets rideklubber og ridelaug. De vil kunne lave ridespor og fællesture. Hver gang uden at skulle bede om lov til at færdes, hvor både gående og cyklister allerede har retten til at måtte færdes.