Generalforsamling Skeifa, torsdag d. 23. februar

Indkaldelse til generalforsamling 2017 i Skeifa, Fyns Islandshesteklub

Torsdag den 23. februar 2017,

Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg.

Kl 18.00 til fællesspisning og kl. 19 hvis du ikke spiser med.
Du skal kun tilmelde dig, hvis du vil spise – ellers kommer du bare kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1) Valg af dirigent og valg af referent.
2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. Se årsregnskaber her.
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer.
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt

Ad. 7:
a. På valg: Caroline Thrane (genopstiller ikke)
b. På valg: Jens Syrach (genopstiller ikke)
c. På valg: Rikke Sølvberg (genopstiller)

Regnskab og budget vil være tilgængeligt på hjemmesiden ca. en uge før generalforsamlingen.
Ligeledes vil indkomne forslag være tilgængelige umiddelbart efter indleveringsfristens udløb.
Frist for fremsendelse af forslag: 9. februar 2017. Send til formand Caroline Thrane på ct@skeifa.dk.

Fællesspisning – husk at tilmelde dig:
I år vil Skeifa igen være vært for fællesspisning inden generalforsamlingen. Kl 18.00 er der fællesspisning. Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Frist for tilmelding til spisning: 10. februar 2017.
Tilmelding Kisse Leth (kl@skeifa.dk) med navn på deltagere til fællesspisning.

Leave Comment