Skeifa har 3 æresmedlemmer:

Annette og Villy Knudsen

Udnævnt på generalforsamlingen 2024. Begrundelsen findes her.

Dorthe Jacobsen, udnævnt