Regler for brug af banerne

Regler om brug af Skeifas baner

Rev. 29/3 2017

Skeifa har 3 baner, som medlemmerne frit kan benytte til træning mv.: Davindebanen v. Odense – Orelundbanen på Vestfyn – Tankefuldbanen i Svendborg


Se mere om Tankefuldbanen på www.skeifa-svendborg.dk
For Tankefuldbanen er der særlige regler for afregning, hvis du arrangerer undervisning på banen.


Vedr. Orelundbanen og Davindebanen

Bestyrelsen har i august 2016 besluttet, at det koster 50 pr dag for ikke-medlemmer at deltage i klubaktiviteter på Davindebanen og Orelundbanen.

Skeifa medlemmer er velkommen til at bruge alle 3 baner gratis. Davindebanen og Orelundbanen kan medlemmer også bruge gratis til aktiviteter fx undervisning arrangeret af medlemmer. Det skal dog fremgå af kalenderen, så arrangøren skal I god tid sende e-mail til kalender@skeifa.dk med information om dato, klokkeslæt, aktiviteten og en tekst til kalenderen med navn og mail eller telefonnummer.

For at reservere Orelundbanen og Davindebanen, skal du maile til kontaktpersonerne Du kan først få en aktivitet i kalenderen når du har reserveret banen.

Kontaktperson for Davindebanen er Bodil Jeppesen på bj@skeifa.dk
Kontaktperson for Orelundbanen er Rikke Sølvberg rs@skeifa.dk

Selvom du har reserveret banen, har andre lov til at bruge den også, dog skal dette ske i respekt for dem, som har reserveret.

Hvis klubben har arrangement på banen, fx undervisning, stævne eller arbejdsdag, så er banen lukket for andres brug.

Banerne er for klubbens medlemmer og derfor er det arrangørens pligt at sikre at deltagerne er medlem af klubben. Som arrangør skal du fremsende deltagerliste til Kisse Leth kl@skeifa.dk og oplyse hvem der evt. ikke er medlem, så modtager du informationer for afregning af baneafgift. Til stævner er alle selvfølgelig velkomne, såfremt det er et åbent stævne.

Det er arrangørens pligt at sørge for at banerne afleveres i rentgjort stand (hestepærer og andet affald skal fjernes). Der står redskaber til dette på begge banerne. Det gælder også de faste folde, som også skal rentgøres inden pladsen forlades.

Alle som benytter banerne skal bære ridehjelm – også underviserne. Husk at de er rollemodeller og derfor skal gå forrest med det gode eksempel.


Bestyrelsen ønsker fortsat at der er meget få regler for brugen af banerne, så lad os hjælpe hinanden med at de få regler overholdes, og hjælpe hinanden til at vi får nogle gode timer sammen med vores heste.

Husk:

  • Alle Skeifamedlemmer kan reservere Davindebanen og Orelundbanen til undervisning og andre aktiviteter.
  • Aktiviteterne skal fremgå af kalenderen, så alle kan se det.
  • Reservation af banerne udelukker ikke andre fra at bruge banen, men dette skal ske uden at forstyrre.
  • Det er arrangørens pligt at sende besked til Kisse Leth på kl@skeifa.dk om navne på deltagere og oplyse de personer, der ikke er medlemmer af Skeifa.
  • Alle skal bruge ridehjelm, når de rider på og ved banerne, det gælder også undervisere
  • I Davinde må der ikke rides på stien ved shelters, brug stien mellem dressurbane og ovalbane i stedet for
  • Ryd op efter dig og din hest – der er grej til det og affaldsspande
  • Hunde er velkomne på banerne, men skal være i snor.

Skeifas bestyrelse ønsker dig god fornøjelse på banerne.


Specielt om brug af området i Davinde:

  • Afledt af de nye shelters på spejderengen (bag ovalbane og dressurbane) har Naturstedet ønsket, at der ikke mere rides på stien ved hytterne. Der må kun benyttes stien mellem dressurbane og ovalbanen i nærmeste fremtid, men husk at spejderengen fri for heste.

Leave Comment