Covid-19

Kopi af nyheder fra Dansk Islandshesteforening pga Covid-19

Regeringen og myndighederne har i den seneste tid taget en række generelle tiltag, der kan mindske spredning af smitte med Coronavirus/covid-19 i samfundet.
Senest et midlertidigt forbud mod, at indendørs sports- og fritidsfaciliteter holder åbent. Et forbud, der gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.
Kilde: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/nye-tiltag-mod-spredning-af-covid-19-i-danmark

Dansk Islandshesteforening henstiller til, at alle ryttere og hesteejere følger myndighedernes seneste udmeldinger og holder sig opdateret på coronasmitte.dk. Her ændres myndighedernes udmeldinger løbende.
Da ridehaller er at betragte som en indendørs sports- og fritidsfacilitet, er de derfor at betragte som lukkede. Dansk Islandshesteforening henstiller derfor til, at ryttere og hesteejere i samarbejde og i fællesskab med klubberne og evt. ejere af ridefaciliteter overholder forbuddet mod at holde ridehaller åbne.
De seneste tiltag har netop til formål at nedbringe antallet af sociale kontakter, sikre behørig afstand mellem danskerne og øge effekten af social afstand.

Dansk Islandshesteforening bakker op om budskab fra Dansk Rideforbund vedr. besøg af eksterne fagpersoner
Dansk Rideforbund har d. 18.3. udsendt en informationskrivelse til danske rideklubber om brug af eksternt fagpersonale for ryttere og hesteejere med heste opstaldet i rideklubber. Den lyder:
“I ridesporten har vi med dyr at gøre, som kan have behov for behandling af dyrlæge eller smed, og hestevelfærden skal naturligvis prioriteres højt selv i den nuværende situation. Samtidig er det dog helt afgørende, at vi i fællesskab mindsker antallet at personer, der opholder sig i klubben på samme tid. Derfor anbefaler DRF, at man begrænser brug af eksterne fagpersoner til akutte tilfælde.
Smed og dyrlæge hvis nødvendigt
Har ens hest behov for dyrlæge ved alvorlig sygdom eller akutte skader, eller har den akut behov for smed, kan man naturligvis rekvirere dette. Her opfordrer vi dog til at følge disse retningslinjer:
-Planlæg så vidt muligt besøg af fagpersonale, når der er så få personer i stalden som muligt
-Tal med dit opstaldningssted om fælles retningslinjer
Aflys alle ikke-akutte besøg
Har man derimod aftaler om f.eks. sadeltilpasning, massage, tandraspning o.l., som ikke er af akut karakter, er det DRFs klare anbefaling at udskyde disse på nuværende tidspunkt”
Dansk Islandshesteforening bakker op om både budskabet og de tiltag, der fremgår i informationsskrivelsen.