Skeifas historie

Skeifas begyndelse

Før Skeifa blev stiftet var Dansk Islandshesteforeningen (DI) etableret og de fynske ejere og brugere mødtes i forskellige sammenhæng og på Orelund om efteråret, men kun ganske få gange om året.

Skeifa blev stiftet den 11. maj 1976, hvor ca. 18 islandshestefolk mødtes hos Dorte Jacobsen på Torup Bakkegård i Sandager. Mødets formål var at stifte en islandshesteklub for Fyn og øerne.
Der blev nedsat en bestyrelse. Dorte Jacobsen blev formand og øvrige medlemmer blev Hanne Leth, Anne Sloth Mahler, Bjarne Poulsen, og Bror Würden. Dorte Jacobsen er nu æresmedlem af Skeifa.
Kontingentet blev 10 kr. pr. medlem.

Bestyrelsen besluttede at kalde klubben Skeggi. Siden viste det sig, at navnet Skeggi (der betyder øbeboer) allerede var optaget af bornholmerne, så senere blev Skeifa valgt. Skeifa betyder aftegning med hesteskoform på en hoppe.

Skeifa blev stiftet af ganske få mennesker, for dengang var der ikke ret mange, der kendte til de islandske heste eller som overhovedet kunne se, at det kunne være interessant at avle eller ride på de små uldtotter. Men nogle kunne heldigvis se charmen i hestene. De lokale pionerer havde et stort engagement og fik forholdsvis hurtigt udbredt kendskabet til den islandske hest. Man var ikke helt så mobil dengang med hestetrailere mv., så interessen bredte sig i starten mest i de lokalområder, hvor der var heste.

I årens løb har klubbens aktiviteter ændret sig og udvidet sig, hvilket kan ses i denne opremsning af aktiviteternes udvikling.

1976

– Weekend komsammen med heste – Røskva klubben på besøg på Orelund
– Hoppekåring arrangeret i samarbejde med DI
– Orelundstævne
– Sammenkomst uden heste – foredrag

Besøget af fra Røskva bestod af rideture og hygge og om aftenen så man film fra en fastelavnsridning på Vestfyn. Røskva var vores venskabsklub. De holdt til ved Nr. Nebel og klubberne besøgte hinanden et par gange årligt et par år i. Deres klub bestod mest af unge mennesker, der hjalp med turisthestene hos Maja og Herluf i Klegod.

Hoppekåringen blev afholdt, men kun 4 deltog, fordi de andre 8 måtte blive hjemme på grund af kværke. Den islandske berider var den nu meget kendte underviser / træner og rytter Eyjólfur Isólfsson.

Orelundstævne 19XX

Orelundstævne 19XX

1977

– 2 undervisningskurser
– Lædersyning
– Deltagelse i dyrskuet med 2 hingste, 3 følhopper og 3 goldhopper
– Dyrskueopvisning
– Filmaften
– Orelundstævne
– Julehygge hos familien Brandt, Glamsbjerg-konkurrence om sjoveste klippede hestejulepynt.

Desuden var mange Skeifamedlemmer tilskuere til EM i Skiveren, hvor pasløb blev holdt på stranden.

1978

– Filmaftener
– Læderkursus
– Tåsingestævne – hvor der først var undervisning og så konkurrencer sidst på dagen. Det var stort da underviseren fik 5-gængerne til at vise pas med fart på.
– Orelundstævne

1978_5

Tåsingestævne 1978

1978_2 1978_4

 

 

 

 

 

 

1979

– Tåsingestævne med undervisning, konkurrencer og foredrag af pasklubben Vakur
– Dyrskueopvisning med 8 ryttere
– Dyrskueudstillere
– Fællestur i bus til EM i Holland
– Klubtrøjer med lange ærmer og høj hals (rullekravebluser)
– Julestue hos familien Brandt
– Stævnedeltagelse ved naboklubben Gandur

1980

Året blev meget præget af Skeifas værtsroller for DM/Landsstævne.  Det var et stort stævne, der blev afholdt på dyrskuepladsen i Odense. Samtidig blev der også holdt alridstævne i Langesø-skovene. Stævnet gav 11.000 kr. i overskud til Skeifa og gav klubben en god ballast for fremtiden.
– Ekstraordinær generalforsamling om at flytte tidspunkt for generalforsamling
– Møder med DI om DM/landsstævne og alrid
– Første redaktion for klubbladet Skeifa-nyt
– 2 foredragsaftener
– Deltagelse i St. Bededagsstævne
– Filmaften
– Dyrskue og dyrskueopvisning
– Tåsingestævne
– Undervisningsweekend
– Fællestræning for Skeifa og Gandur ryttere til DM/Landsstævne
– DM og Landsstævne på dyrskuepladsen i Odense
– Orelundstævne
– Julestue

DM på dyrskuepladsen 1980

God stemning til DM på dyrskuepladsen 1980

1980____1

 1981

– Forslag om fast baneanlæg på Fyn fremsat på generalforsamlingen.
– Prostestbrev til DI om deres planer med at droppe landsstævne , så der kun blev DM i DI regi.
– Flere møder om alrid
– Ridemærkekurser på Orelund
– Foredrag
– Flere undervisningsweekends
– Tåsingestævne
– Dyrskue og dyrskueopvisning
– Alridstævne i Langsø-skovene september
– Orelundstævne
– Julestue
– 5 blade blev udgivet

Større beslutninger/jubilæer mv.

1989

Generalforsamlingen vedtog at etablere Orelundbanen, der blev indviet oktober 1989.

1991

Generalforsamlingen vedtog, at der fremover skulle være et Orelundstævne og et separat Fynsmesterskabstævne.

1992

Det planlagte Fynsmesterskabstævne på Orelundbanen den 29-30. august blev aflyst, da der var tilmeldt færre en 30.  Tilmeldingen var kun mulig for Skeifamedlemmer. I stedet for besluttede formanden at Fynsmesterskabet kunne afholdes på Nordfyns Islandsheste Center , hvor det så blev gennemført med færre end 30 deltagere, hvoraf de færreste var medlem af Skeifa.

1993

Fynsmesterskabet blev for første gang afholdt på dyrskuepladsen i Odense og var for et delvis åbent stævne.

1996

20 års jubilæum blev fejret med en stor opvisning på dyrskuet og fest i Salbrovad-hallen på Vestfyn. Der blev udskrevet konkurrence om slogan, slagsang og lavet en særlig dyrskueopvisning.

1999

Generalforsamlingen vedtog at arbejde videre med en ny bane i Davinde

2000

17. juni indvies Davindebanen i forbindelse med Fynsmesterskaberne.

2001

25 års jubilæum blev fejret med opvisning og med fest i Rolfsted-hallen og  Dorte Jacobsen blev udnævnt til æresmedlem i Skeifa. 4 af medlemmerne fra den første bestyrelse deltog i festen.

2003

Mange Skeifa folk hjalp til med den praktiske afvikling af VM 2003 i Herning. Skeifa havde bl.a. ansvar for banerne og flere var involveret i den overordnede planlægning med store ansvarsområder. Der var faktisk venteliste på at komme med på ”arbejdsholdene”.

Skeifa hjælpercrew VM Herning 2003

Skeifa hjælpercrew VM Herning 2003

2005

På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen forslag om en ny bane i Svendborg. Under debatten kom det frem, at forudsætningen for at udnytte tilbuddet fra Svendborg kommune ville kræve en ”klub i klubben”, en lokalafdeling i Svendborg så de kommunale tilskudsmuligheder kunne udnyttes. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at fortsætte med planerne om ny bane i Svendborg og til at nedsættes et baneudvalg med 2 medlemmer fra bestyrelsen. Udvalget skulle fremlægge projekt og forslag til vedtægtsændringer til den kommende generalforsamling.

2006

Skeifas 30 års jubilæum blev fejret med en større fest i forbindelse med Orelundstævnet, hvor der var underholdende indslag og levende musik.
Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt, hvor man vedtog nye vedtægter, så foreningens formål også blev relateret til frivilligt folkeoplysende foreningens arbejde efter folkeoplysningsloven. Desuden blev det ændret, at foreningen består en hovedforening og der er mulighed for at lokalforeninger med hjemsted i de fynske kommuner.  Bestyrelsen i Skeifa består herefter af 7 personer + formænd for lokalforeningerne.
Herefter havde Skeifa Svendborg havde stiftende generalforsamling den 5/9 2006.

Skeifa stillede igen med praktisk og organisatorisk hjælp ved afviklingen af NM 2006 i Herning.

2010

Generalforsamlingen vedtog at støtte Skeifa Svendborg banerne med 50.000 kr. til medfinansieringen af banerne.

2011

Generalforsamlingen vedtager præcisering af støtten på max. 50.000 kr. til banen i Svendborg.

2012

Svendborg banen indvies den 12 maj.

Skeifas logo

På generalforsamlingen i 1977 vedtog man at udskrive en konkurrence om bomærke/logo.
Konkurrencen blev afgjort ved generalforsamlingen i 1978, vinderen blev Gunn Visby. Det runde logo er inspireret af gamle helleristninger.
Det har været brugt til forskellige trøjer, tøj, klistermærker mv. Engang var der særlige trøstepræmier, nemlig lange beigefarvede underbukser med skeifa-loget trykt bagpå!
I forbindelse med Skeifas afholdelse af  DM/Landsstævne i 1980 tegnede kunstneren Henni Starup fra Langeland, en tegning til stævneplakaten.  Den flotte tegning blev mange år brugt på vores bluser, sammen med logoet.

Logo

Logo  til DM 1980 af Henni Starup

Orelundstævnet og Orelund

Orelund er navnet på en stor gård på Vestfyn og den er et særligt og stort kapitel i Skeifas historie. Dorte Jacobsens  mand ”Jacob” ejede gården. Siden 1972, altså før klubben blev stiftet, har gården dannet ramme for træf af heste og ryttere.  Skeifa har været heldige med den store gæstfrihed værterne har haft og stadig har.
Nu er værtsparret på Orelund Anne Marie Lawaetz og Claus Jacobsen og der er stor aktivitet med heste på gården.

orelund_2 orelund_1 orelund_3

 

 

 

 

 

 

Oprindelig red man ikke konkurrencer på Orelund, man mødtes for at hygge med de få andre islandshestefolk der var på Fyn og så red man fællesture i terrænet.
Senere fik man undervisning i gårdspladsen på egne og lejede heste. Gårdspladsen var belagt med småsten, men det gik fint. Poul Erik Jensen (kendes af flere fra Læsø) kom fra Svenstrup med en lastbil fuld af heste, som dem der ikke havde egen hest, så kunne leje og ride på en en hel weekend.  Det var sådan de fleste prøvede at tölte. Konkurrencerne kom til i starten var det orienteringsridning, hvor der altid har været opgaver at løse.

I starten var Orelundstævnerne altid i oktober og det var tit dårligt vejr, så det var godt at Orelundbestyrerens kone Maren havde et lille madudsalg bl.a. med hjemmelavet suppe. Undervisningsdagene sluttede altid med en fælles ridetur i det vestfynske. Poul Erik afholdt teori om aftenen eller viste film – hvorefter han spillede guitar og sang med deltagerne. Rytterstuen dengang blev indrettet i den bagerste stue og Marens cafeteria var i stuen, bag et par borde.
I 1977 kom Poul Erik uden sine heste, fordi bestyrelsen havde besluttet, at dem der lejede heste, selv skulle dække udgifterne til transporten, så var interessen ikke så stor. Det ændrede sig heldigvis igen.
I 1978 havde Anne Mahler m.fl. lavet den første Skeifa sangbog og en Skeifa sang, som vi stadig bruger. I 1977 skrev Anne Mahler Orelundsangen.

Orelundstævnet i 1982 var det første i 10 år uden Poul-Erik, hans heste og Marens cafeteria.
Indtil 1989 red man på gårdspladsen, der var belagt med grus og sten, men det ophørte da Orelundbanen kom til.

Orelundstævnet er en årlig tilbagevendende tradition.
Det har kun været aflyst 3 gange:
– 1992 pga. kværke, som kompensation mødtes man til ryttermiddag, så man kunne hygge sig sammen uden hest.
– 2000, året efter orkanen, hvor det kun var stuehuset, der klarede orkanen. Men man mødtes til fælles gåtur og kaffe komsammen.
– 2012 efter et kværketilfælde tidligere på sommeren.

Da man genopførte længerne efter orkanen, blev der indrettet permanente lokaler til bl.a. rytterstue. Om sommeren bruges lokalet til køkken og samlingsrum for nogle af de mange ansatte og så fungere det som jagtstue og multirum i øvrigt. I lokalet hænger billeder fra de gamle Orelundstævner.
DI har også brugt/bruger lokalet til dommerseminarer og så danner det hvert år rammen om det lokale juleridt for islandshesteryttere, der altid er 27. december kl. 11.00. Efter ridtet afsluttes der altid med med Dortes hjemmelavede aspargessuppe og fælles julesang mens resterne af julebagværk og konfekt spises.

Orelundstævnet har løbende tilpasset sig medlemmernes behov og udviklet sig fra:
– socialt træf til ..
– ture/ undervisning til..
– til ture/undervisning/konkurrencer og til ..
– konkurrencer/ture..

Fra 1980’erne og frem til 1991 blev fynsmesteren vinderen af de svære tölt og 4-gangsklasser.
På generalforsamlingen 6/11 1991 besluttede man at ”dele” i et Orelundmesterskab og et Fynsmesterskab.

Orelundstævneudvalget sørger for det praktiske om afviklingen og dette traditionelle om familievenlige stævne.

Skeifa-Nyt

skeifanytudklipI 1980 kom det første blad på banen. I gennem årene har der været forskellige redaktører og langt de fleste har været det i mange år af gangen, en enkelt har været med i redaktionen tre gange.
Det første år var budgettet for bladet 210 kr. og det blev trykt i 60 eksemplarer pr udsendelse.  I 2012 udgives bladet 4 x årligt og trykkes hver gang i ca. 400 eksemplarer  – udgifterne til tryk og forsendelse forventes at blive ca. 22000 kr.  i 2012.
Skeifa nyt har igennem årene haft mange artikler, tegnekonkurrencer, indbydelse til arrangementer, debatter, annoncører mv. I mange år har Skeifa nyt bragt alle invitationer til klubbens arrangementer.  Udviklingen med internettet og de mange løbende aktiviteter i klubben, har betydet, at der nu udsendes 4 blade /år, hvor det før var 6 blade/år.  Langt de fleste indbydelser fremgår også at vores hjemmeside, men bladet fastholdes til artikler, historier og invitationer.

I 1987 var bl.a. dette digt indsendt af en ung pige:

Vores to heste, Glói og Hæll,
Dem har I ikke hørt om vel?
Glói er rød med manen hvid,
Og Hæll er sort, som natten blid.

Glói har bliver altid så sur,
med et sker kun når jeg vil lave dressur.
Der lyder tit skrig mange råb og hvin,
men som regel, det ender med et grin.

Hæll vil altid i skoven hen,
og ud derfra vil har ikke igen.
Men den bedste måde, at gøre ham glad,
er simpelthen ved at give ham aftensmad.

Vores heste er altid så kække,
og det hænder, at de endda er frække.
Jeg får hjælp af Ulrikke, men nu må du mig råde,
Hvorfor hun ej er gråhåret endnu, det er mig en gåde.
Rikke Gudnason

Alrid

Alrid er ”military” for den islandske hest.
Skeifa har fra konkurrencen kom til vist interesse for denne konkurrenceform, der er et oplagt valgt for de mange, der hellere vil prøve færdigheder i et bredere perspektiv.

I 1980 holdt Skeifa det første alrid-stævne i Langesø-skovene – det skete samtidig med DM/Landsstævn på dyrskuepladsen i Odense.
I 1981 afholdt Skeifa et åbent Alrid-stævne i Langesøskovene.

Der er stadig flere af vores medlemmer, der viser interesse for denne konkurreceform.  Alrid har været et kendetegn for vores klub i mange år – om end med lidt spredt fægtning. Enkelte af vores medlemmer har redet DM, men der er mange der gennem årene har været arrangører, sekretariat, dommere mv. Skeifa har flere gange været ansvarlig for afviklingen og afholdelse af  DM i Alrid på Fyn(Langesø-skovene) eller andre steder fx på Nørre Wosborg ved afslutning af DIs aktivitetsuger.

I 1987 lavede Skeifa et træningsstævne i Langesøskoven med 14 deltagere. de første fællestræninger til Alrid, en aktivitet som vi stadig forsøger at give opmærksomhed, men desværre er der ikke så mange der rider det nu. Det er ellers oplagt en tur i terræn på en dejlig hest.

I 1989 afholdt Skeifa DM i Alrid i Langesø-skovene.

dm_alrid_1989_2

DM Alrid 1989 i Langesøskoven

dm_alrid_1989_1 dm_alrid_1989_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igennem årene har det vist sig, at fælles træningsforløb giver mere aktivitet om alrid.

I 2012 tog Skeifa initiativ til et alridstævne, men det kunne ikke gennemføres af praktiske årsager. Heldigvis meldte en del fra Skeifa sig til at ride DM i alrid den 15-16. september 2012.

Fællesture

Fra Skeifas start har der været fællesture i forbindelse med Orelundstævnet.
I 1983 kom den første arrangerede flerdages fællestur. Den blev afholdt på Langeland. Succesen blev gentaget i 1984.

I 1987 blev fællesturen holdt i Svanninge Bakker, hvor Skeifa militær telt var rammen om fællesspisning og hygge. Dette indlæg var i Skeifa-nyt efter turen:

Fredag ankom folk med hest – slog teltet op hvor det var bedst.
Jarpur så fra skrænten ned – senere han af den gled.
Da Erling og Erik lørdag kom – var hestefolden tom.
Helle Vibeke havde hørt – hestene trængte til at bli’ rørt.
Derfor løb de ud af folden – gav folk grå hår i knolden.
Den længste tur tog Hela – hun kom 8 km derned’ a’.
Så op i traileren med hesten-  og hjem til resten.
Turen var meget fin – da vi havde fundet stien.
Solen skinnede om dagen klart – helt bestemt, det er så rart.
De kulørte lamper blev tændt – mens vi på maden ventede spændt.
Regnen stod i stride strømme- mens vi flaskerne var ved at tømme.
Jo, vi fik vores rationer – mænd, børn og koner.
For vi skulle jo om natten – skiftes til at passe ”skatten”,
altså to og to på vagt – så de ikke gik på jagt.
Tak til Kaj og Birthe for høet – I kan tro de ”nø-et”
Solen skinnede fra morgen søndag – så det var med at kom derud af,
op og ned af store bakker – med og uden jakker,
igennem mange låger – vi var ude på de vilde våger,
med hest og venner i naturen – det må være kuren,
for os der ikke flittigt rider, fordi vi syns vi ikke gider!
Vi fik kringle fra en bager – den var ikke mager,
men mange stykker svandt – inden dagen randt.
Tak til Nina og Kjeld – der med det store held,
havde ordnet Svanninge Bakker – så vi alle takker.
Kisse Leth

I 1988 blev turen holdt over 3 dage Sandager-Å-Helnæs. Hvor man red fra sted til sted med 2 forskellige overnatningssteder. Bagage og blev flyttet og trailere blev flyttet samlet lørdag eftermiddag.

Sandager-Å-Helnæs tur 1988

Sandager-Å-Helnæs tur 1988

Sandager-Å-Helnæs tur 1988

Sandager-Å-Helnæs tur 1988

I 1989 blev turen afholdt på Thurø.

To flerdags klubture, blev til altså til flere. Der har gentagne gange været ture på Hindsholm, Langeland og omkring Helnæs. Nogle år var der fast rotation mellem de 3 placeringer, men sådan er det ikke mere.

I dag er vi meget mere mobile med hestene og derfor arrangeres der i forskelligt regi ture for medlemmer rundt omkring på Fyn. Der er flere et dags eller ½ dags ture og Skeifa forsøger at genoptage  en årlig aktivitet med flerdags ture på Fyn eller andre steder i Danmark.

PR

Dyrskue og  Dyrskueopvisning har været og er et fast arrangement i Skeifa og det giver god PR. Og allerede fra klubbens start, har det været et fast punkt og man har været opmærksom på at PR var vigtig.

Dyrskueudstilling opfordres medlemmer til nu, men tidligere sikrede man sig at nogen udstillede.
Dyrskueopvisningen har været tilbagevendende fra Skeifa start. Opvisningerne har varieret i tempo, udførsel, i forhold til fællestræning mv. Men det er vigtigt og skønt at så mange bakker op om denne PR.

Engang var der kun ganske får islandske heste på dyrskuet, men nu er vi en af de størst repræsenterede racer på dyrskuet. Bjarne Poulsen, har været med fra starten og kan vist betegnes som ”Mr. Dyrskue”, ikke bare for de islandske heste, men for mange, mange hesteracer.

I 1986 hold t vi PR. weekend på Valdemar slot, hvor Skeifa-folket red kvadrille og hyggede og hvor Lone Jensen, Eurpoamester i Kür, kom og viste et flot program, der også imponerede de storhesteryttere, der besøgte arrangementet.

I 1988 deltog flere Skeifa-ryttere i arrangementet Rid sommer i By, i den fynske landsby. I 1993 og 1995 var flere Skeifa ryttere til 2 dags PR –arrangement på Hollufgård i Odense.
En tidligere selvforanstaltet seniorklub har charmeret mange med deres kvadrille opvisninger på Fyn og Jylland.

Skeifa modtager løbende tilbud om opvisning til forskellige arrangementer, der er fokus på vores heste, men det kræver planlægning, træning og koordinering og vi har ikke som før, et bestemt opvisningsteam.

Skeifa forsøger altid at stille med heste og PR til Grusgravenes dag i Tarup-Davinde, hvor den ene af vores ovalbaner ligger.

En at de vigtige PR ting er at hesteinteressen, ridningen og hestene deles på tværs af alder og køn.

Skeifa har egen PR folder, der har fået nyt layout i 2012. Desuden bruger vi DIs gode PR materiale, når vi har stande mv. om vores heste og foreningslivet omkring den islandske hest.

Rideruter, overnatning – adgang til naturen

På DI-s initiativ kom der tidligt en landsdækkende ridering, med overnatningsmuligheder, så man kunne ride rundt i Danmark og bo hos andre islandshestefolk. Det er der stadig mulighed for rundt omkring. Se evt. mere på www.islandshest.dk
Allerede i 1980 skrev et af vores medlemmer til Fyns Amt og gjorde opmærksom på, at adgang for ryttere blev glemt, når man anlagde stier mv.
I 1990 begyndte Skeifa arbejdet med kortlægning af ridemuligheder-/stier på Fyn. Et kæmpearbejde, der ikke er lykkedes helt, dels fordi vi ikke har så mange offentlige skove og stier, men også fordi mange ikke udleverer private særaftaler.
I 1998 og 1999 genoptog man arbejde med rideruterne, men det kom aldrig helt på plads.
Der er dog sket en del indenfor området, og der er nu flere offentlige steder, hvor man må ride. Skeifa har repræsentanter med i høring mv. bl.a. om de nye skove omkring Odense og vores Naturudvalg er repræsenteret i forskellige sammenhænge med stier mv.

Heldigvis er der blevet opmærksomhed på adgang til rideruter i terræn og skove. Digitaliseringen gør formidling meget nemmere. Det er dog et løbende arbejde, der er ret vigtigt for ryttere set i et mere langstrakt perspektiv.

Fællestur Helnæs 1998

Fællestur Helnæs 1998

Fællestur Helnæs 1998

Fællestur Helnæs 1998

Fynsmesterskaberne (FM)

Oprindelig var fynsmesterne vinderne af de svære tölt og 4-gangsklasser til Orelundstævnet, det var i perioden fra 1980’erne og frem til 1991.
I 1992 var det første gang at FM og Orelundstævet blev adskilt.
Skeifas FM 1992 blev aflyst på grund af for få deltagere. I stedet for tog Laxi opgaven og afviklede et Fynsmesterskab på banen Rue Hed ved Morud.
Fra 1993-1999 afholdt vi FM på dyrskuepladsen i Odense.
I 2000 holdt Skeifa for første gang FM på Davindebanen, der blev indviet ved samme lejlighed. Her har vi været siden og det stævne afvikles nu som et åbent stævne med DRL–status (dansk rangliste).  Når et stævne er åbent, kan andre end klubbens medlemmer deltage.
Stævnet afvikles med klasser i forskellig sværhedsgrad, men udelukkende med ovalbanediscipliner. Fynsmester i de svære klasser bliver den højst placerede rytter med folkeregistreradresse på Fyn. Det kan betyde, at fx nr. 5 i en finale får vandrepokalen.
Der har tidligere været lydighedskonkurrencer (dressur), men det er ikke længere en konkurrenceform der prioriteres.
Fynsmesterskabsudvalget sørger for det praktiske om afviklingen og banen i Davinde danner en fin ramme for arrangementet.

Juniorarbejdet

I 1981 afholdtes den første juniorlejr.  Initiativet til denne var to unge medlemmer, der ville lave noget for yngre medlemmer. Det har været et været tilbagevendende, ikke hvert år, men når der har været nogen der havde lyst til at afvikle et sådant arrangement.  I de første år var det andre unge, der arrangerede for yngre medlemmer, senere har det været voksne eller forældre, der har arrangeret juniorlejr.
Der har af flere gange været juniorudvalg, der igennem årene bl.a. har arrangeret : Islandstur for juniorer, kurser for juniorer og forskellige sammenkomster fx rebgrimeaften.
Det er ofte forældre, der er den drivende kraft bag junioraktiviteterne,

Arrangementer

Det har altid været kendetegnende, at der er arrangementer for alle. I gamle dag red alle det hele, men i dag er vi mere specialiserede og der er også behov for arrangementer/undervisning, der ikke favner helt så bredt. I Skeifa forsøger vi at have et bredt tilbud til alle uanset om man er til avl, sport, natur, undervisning og hestehold i almindelighed.

Det var oprindelig bestyrelsen, der havde ansvar for alle arrangementer, men nu sker det mere på initiativ fra medlemmer og vores forskellige udvalg. Der sker så meget forskelligt, at bladene ikke kan følge med, så kalenderen på hjemmesiden er et meget vigtigt element i formidlingen af arrangementer for medlemmerne.

Igennem årene har der været mange forskellige arrangementer uden hest fx foredrag, filmaftner, læderkursus, kursus i syning af ridebukser, stutteribesøg, hestemassage, åbent hus hos fynske avlere, ryttergymnastik, fælles madlavning, strik og meget andet.

For ryttere har der været forskellige tilbud bl.a. Orelundstævne, Fynsmesterskabstævne, Knurreborgstævne (første gang i 1991), et dags stævne , andre stævner, fællestræning af opvisningshold, undervisningstilbud, seniorlejr, juniorlejr, juniorcup, sommerugelejr/kursus, alrid, punktarmot, træning af unghest til ridehest, orienteringsridning, fællesture, forløb med vejledende kåring og følshow.

Præmieoverrækkelse ved Orelundstævne 1987

Præmieoverrækkelse ved Orelundstævne 1987

Vores baner

Skeifas medlemmer har mulighed for at bruge tre baner: Orelundbanen, Davindebanen og Svendborgbanen.
Alle banerne kan benyttes frit af Skeifa-medlemmer. Af kalenderen på hjemmesiden fremgår det, hvis der er undervisning på banerne.
Alle medlemmer af Skeifa kan reservere Davindebanen og Orelundbanen til undervisning og andre aktiviteter. Reservationen skal fremgå af kalenderen, så alle kan se det. Reservationen udelukker ikke andre fra at bruge banen, men dette skal ske uden at forstyrre.
Kun til stævner er banerne lukket for andre end stævnedeltagerne.

Orelundbanen

200 m ovalbane og 20×40 m dressurbane (dressurbanen er placeret i midten af Ovalbanen).
Banen ligger ud til Orelundvej, op mod Orelundskoven og mellem Orelundvej  24 og 30.
Der er toilet i den lille skurvogn og mulighed for ophold i den store største skurvogn.
Der er borde/bænke og stole til fri afbenyttelse, men ryd op efter dig og sæt ting på plads igen,
Der er folde til heste, de ligger bagerst på marken ved siden af banen. Parkering af bil og trailer sker på arealet mellem bane og asfaltvej. Man er velkomme til at ride i skoven ved siden af banen.

Den daglige drift varetages og planlægges af Orelundbaneudvalget, der indkalder lokale medlemmer til arbejdsdage efter behov.

Jordbrugskommissionen Syddanmark, har tilladt at arealet kan anvendes til ridebane indtil 31/12 2038. Det er sikret ved tinglyst deklaration.

På ekstraordinær generalforsamling i 1989 blev det besluttet, at bruge ca. 16.000 kr. på at etablere en ovalbane ved Orelund. Det økonomiske overslag var ca. 40.000 kr for anlæg og hegn. DI gav tilskud til banen og forskellige fonde blev søgt, så banen kunne realiseres.
Bortset fra planering og tilkørsel af materialer er banen etableret med frivillig arbejdskraft.
I starten lejede Skeifa arealet ved Johannes Madsen, men nu ejes arealet af Orelund.
Orelundbanen blev indviet i forbindelse med Orelundstævnet den 6-8. oktober  1989, hvor TV Fyn filmede og bragte et indlæg om banen og Skeifa.
I starten blev der udstedt banekort til dem der ville bruge banen, men det blev senere afviklet da ordningen var tung at administrer i det daglige.

Indvielse af Orelundbanen 1989

Indvielse af Orelundbanen 1989

Davindebanen

I 1997 begyndte behovet for en ny bane at vise sig, fordi dyrskuepladsens græsbane ikke var god nok.  Bestyrelsen m.fl. ledte efter en egnet placering. Der blev bl.a. forhandlet med travbanen i Odense.
I 1999 fik Skeifa tilbudt areal af Tarup-Davinde I/S i Davinde, hvor der var planer om at omdanne et stort grusgravområde til rekreativt område med mulighed for forskellige friluftinteresser. Baneudvalget og bestyrelse så området og valgte at arbejde aktivt videre med denne placering, der var den bedst mulig af de forskellige emner der var.
Den 16/10 1999 holdt Skeifa åbenthus på arealerne, så medlemmerne kunne se området og høre om baneprojektet. Ved generalforsamlingen den 9/11 1999 forlagde baneudvalget planerne og man vedtog at Skeifa i 2000 måtte bruge indtil 100.000 kr. på baneprojektet, selvom der på det tidspunkt ikke var indgået endelig kontrakt med om leje og brug af arealet.

Banerne blev anlagt med frivillig arbejdskraft og de involverede medlemmer knoklede i starten af 2000, så banerne kunne blive klar til brug for årets fynsmesterskaber. Samtidig jagtede Skeifa sponsorer til baneanlægget, uden det helt store held, men Tuborg Fonden støttede med penge til til flagstængerog DI gav også tilskud til denne bane.
Indvielse af banen skete ved Fynsmesterskaberne den 17. juni 2000.
I starten skulle der indløses banekort, men ordningen ophørte igen.

Baneanlægget udbygges og ændres efter behov. I 2006 etablerede vi roundpen, i 2009 blev passporet forlænget. I 2012 udvides med en collectingring.