Orientering fra bestyrelsen

Vi håber, at du og dine kære har det godt i disse tider med COVID-19.

Det er en forfærdelig situation, som verden er i og da vi alle må bidrage med at begrænse smitten, har bestyrelsen valgt at aflyse fællesturen d. 18. april og et dags stævnet d. 19. april.
Sporti har allerede tilbagebetalt deltagergebyret til deltagerne.

Vi vil i forbindelse med afviklingen af et dags stævnet gerne sende en stor tak til de frivillige hjælpere, som havde meldt sig til at give en hånd med på dagen. Det betyder alverden for afviklingen af et arrangement, – især et stævne, som kræver mange hænder, – at der er flere som vil afsætte nogle timers arbejde i klub regi. Tak 

Bestyrelsen har afholdt vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen på Skype. På dagsordenen var konstituering og fordeling af de forskellige udvalgsposter imellem os. Dette vil snart kunne ses på vores hjemmeside, hvor der også er en kort præsentation af bestyrelsen.
Vi vil dog gerne informere her om sammensætningen i bestyrelsen, som er således:
Formand: Rikke Sølvberg
Næstformand: Jytte Breinholdt Andersen
Kasserer: Kisse Leth
Sekretær: Lene Adelhardt
Menige medlemmer: Karen Essendrop, Jane Bonde og Gitte Bjørk Noer.

Karen Essendrop er ny kontaktperson i forhold til bookning af Davinde banen. Hun har mail: ke@skeifa.dk

Vi har rigtigt mange planer og idéer for arrangementer i Skeifa, men afventer udviklingen med Corona før der kan udbydes nogle af disse. Vi håber dog, at det vil være muligt at afvikle et et-dags stævne i efteråret ud over Orelund stævnet.

Men ud over vores egne idéer, har vi tænkt at oprettet en ideboks, enten på hjemmesiden eller via bestyrelsesmailen, hvor du er mere end velkommen til at byde ind med dine ønsker og idéer. Mere om dette, når vi har afsøgt den bedste løsning.

Vi krydser fingre og håber, at kurven knækker og at så få mennesker som muligt bliver ramt af og påvirket af denne forfærdelige sygdom.

Pas godt på dig selv og dine kære 

Hilsen
Bestyrelsen i Skeifa