Orientering fra bestyrelsen

Om junior og ungdomsarbejdet

Den 10. marts afholdte vi et møde med interesserede i junior og ungdomsarbejdet i Skeifa. Der var både deltagelse af voksne, men også af de vigtigste, de unge, – og det var dejligt, så de selv kunne komme med input.
Det var en god og spændende aften med konstruktiv dialog og vi fik opbygget en ideboks, som vi kan gå ud fra i fremtidigt arbejde. Det trækker sig fra aktiviteter uden hest til undervisning og stævner, – men med fokus i gode oplevelser, sammenhold og sammenværd.

Vi planlagde 3 aktiviteter i foråret, men de er nu lagt på køl mens vi afventer udviklingen i Covid-19 og krydser fingre.
Til efteråret er planen at oprette 2 forløb, henholdsvis et for junior og et for ungryttere. I disse teams vil der være en pakke af spændende og lærerige events, og en bred vifte af forskellige aktiviteter/oplevelser. Nogle af disse vil være sammen, og måske i samarbejde med andre klubber. Men meget mere om dette senere

Vi har oprettet 2 Messenger grupper, og planen er at sammensætte et konkret forløb, så de forskellige medlemmer i grupperne kan byde ind, hvor de ønsker, men er altså ikke ansvarlig for hele pakken.
Sidder du og tænker, at dette lyder spændende, og du gerne vil give en hånd med i en eller flere af arrangementerne, så kontakt Karen Essendrop på ke@skeifa.dk ved interesse i ungdomsarbejdet eller Jane Bonde jb@skeifa.dk ved interesse i juniorarbejdet., med kopi til Rikke Sølvberg på rs@skeifa.dk

Vil du være turleder på en ridetur i det sydfynske?

Ridespor Danmark har fået støtte fra Vores Natur-puljen til at kvalificere turledere og få 500 ryttere på tur i naturperlerne.

Nu har vi brug for frivillige i klubber, ridesporsgrupper og ridelaug, der vil arrangere og gennemføre sjove, sikre og hensynsfulde rideture i naturen og hjælpe flere ryttere ud i naturen.

Rideturene skal afvikles i løbet af juni, juli, august og september 2020. Lokaliteterne udvælges, så de følger Naturstafetten som events I naturperlerne og på vejen mellem dem.
Deltagelse i turene må ikke kræve foreningsmedlemsskab.

Rideturene kan foregå weekend eller aften på hverdag … eller måske over flere dage med overnatning. Turenes længde og varighed afpasses efter arrangørernes ønsker, og hvilke faciliteter og muligheder området byder på.

Se mere her:https://www.islandshest.dk/vores-natur-vil-du-vaere-turleder-paa-en-ridetur-i-en-af-danmarks-16-naturperler/#more-58503

Info fra mødet om adgang til Naturen 25. februar 2020

Den 25. februar 2020 havde vi arrangeret ” orienterende foredrag/ inspirationsaften om adgang til naturen”. Tove Urup Madsen – projektansat i DI (Dansk Islandshesteforening) var inviteret som oplægsholder. Tove er ansat på vegne af alle racer, men har base ved DI. Tove er selv aktiv rytter, dog ikke på islandsk hest.
Vi mødtes i Ejby hallens café for med det formål at drøfte mulighederne for at forbedre natur- og motionsrytteres adgang til naturen. Der var også repræsentanter fra Tarup-Davinde rytterlaug, Elmelundskovens rytterlaug og fra andre racer og turryttere.
Ridespor i Danmark arbejder på 4 “spor”:
1. Ridesporsfrivillige
2. Oprettelse af ridelaug
3. Dialog med offentlige myndigheder
4. Udvikling af kortværktøj, der viser, hvor allerede eksisterende rideruter og ridespor findes – og ikke mindst, hvor nye kan indtegnes
Ridespor-danmark.dk startede i 2018 finansieret af DIF, DI, DRF , se mere på www.ridespor-danmark.dk

Der var flere input om, hvad der var opnået rundt omkring på Fyn. Fælles for disse var oplevelsen af, at det var et langt og sejt træk, der skulle lægges i arbejdet. En repræsentant for Midtfyns Turridning, fortalte om, hvor lang tid, der var blevet arbejdet på at få etableret ridestier ved Ringe/Boltinge. Det er vigtigt, at politikere i kommunens natur- og miljø udvalg bliver inddraget. Som eksempel kan nævnes at Naturstyrelsen planlægger at indvie Lundager Skov et 50 ha stort bynært område ved Assens, hvor det første træ blev plantet i dec. 2019. Natur – og Friluftsliv er meget op i tiden især i Vandkantsdanmark, hvor vi som ryttere skal gøre os synlige, for at få plads / lov til at ride.
Der var gode snakke på kryds og tværs i pausen og bagefter, men egentlige resultater fra mødet var der ikke. Det er en kæmpe opgave at få i gang.

Tove opfordrede kraftigt til, at rytterne organiserer i kommunerne, fordi man står stærkt sammen og derved kan påvirke kommuneplanarbejdet og friluftsstrategier rundt omkring i forhold til ridestier og-spor, men også i forhold til trec-baner, pausefolde mv.
Der var idé om en facebook gruppe for at komme i gang med at kontakte til kommunerne og ryttere, da hesteturisme, ridemuligheder mv. er attraktivt for flere. Desuden har gode ridemuligheder har betydning for tiltrækning i forhold til bosætning. og om at man også via Visitfyn på længere sig

Flere foreslog, at Skeifa kunne være en fast høringspart for kommuner og være den overordnede kontakt for ridestier mv. på Fyn.

Bestyrelsen er ikke nået til at drøfte det videre, men hvis du har lyst til at være med i tanker mv., så skriv til Kisse Leth på kl@skeifa.dk

Skeifas bestyrelse ønsker dig en god påske.
Pas godt på hinanden , hvis I mødes til en ridetur eller på vores baner og holdt et par hestelængders afstand .