Deltag i årets generalforsamling

Kære medlemmer

OPFORDRING til at deltage i Skeifas årlige generalforsamling

Nu er det tiden igen til en hyggelig sammenkomst uden hest. Her i vinterens kolde og mørke tid er der en rigtig god anledning til at mødes og snakke og lytte til hestehistorier fra året, der er gået. Dette er vel egentlig grund nok til at komme afsted. Dernæst er det også en anledning til at vise, at du anerkender det store arbejde, en flok entusiastiske folk har brugt af tid og kræfter på at forberede arrangementer til glæde for alle os med en islandsk hest.
Til en generalforsamling får du et samlet overblik over, hvad der har været af arrangerede ture, stævner, undervisning, træf og hvad bestyrelsen har valgt at bruge foreningens penge til. Du kan også bruge din stemme til at udtrykke din tilfredshed/ utilfredshed med, hvad der er sket/ ikke sket i årets løb og komme med gode ideer til, hvad der kunne være af nye tiltag.

Så min opfordring skal hermed lyde til ALLE foreningens medlemmer:
MØD OP på Vissenbjerg Storkro d. 23. Februar 2017 kl. 18 til en dejlig middag og efterfølgende generalforsamling. Nye såvel som gamle medlemmer:
Hold dig ikke tilbage, selv om der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen: du bestemmer jo selv, om du har tid og lyst til at være med i et spændende fællesskab i bestyrelses- eller udvalgsarbejde.
En STOR TAK til Caroline og Jens, der har lagt et kæmpe arbejde igennem de sidste mange år, og som nu har valgt at bruge deres tid på andre opgaver.

Mange kærlige hilsner

Jytte Brejnholdt fra Sandager
(mangeårigt medlem af Skeifa, der for første gang desværre må svigte en generalforsamling pga af en rejse – en af pensionistens mange glæder)

HUSK AT TILMELDE DIG SPISNING FØR GENERALFORSAMLING

Send besked til kl@skeifa.dk – pt. er der kun tilmeldt 9 personer udover bestyrelsen!

VEDR: KANDIDATER TIL BESTYRELSEN
Som du kan se på den udsendte indkaldelse til generalforsamling har Caroline og Jens valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet efter mange års aktivitet. Det giver plads til nye i bestyrelsen, hvor vi har det godt med hinanden og et godt arbejdsklima.
Der er heldigvis et par stykker der har meldt sig som kandidater, men flere ville da være skønt og af hensyn til Michael, vil det være dejligt om et mandfolk mere meldte sig til bestyrelsesarbejdet. Så kom frit frem og send en e-mail til Caroline Thrane på ct@skeifa.dk, hvis du også vil stille op til valg til bestyrelsen. Vi konstituerer os efter valget, så man vælges ikke til formand og næstformand bare fordi de 2 pladser bliver ledige.


SIDSTE RETTELSE VEDR. SPONSORER TIL DET AFHOLDTE BANKO
Getter keramik har velvilligt sponseret med gaver som altid. Undskyld fejlen.
Keramik fra Bente Thorsen var ikke sponseret, men indkøbt af Skeifa.
Rikke Kallesens firma hedder KST Fyn


JUNIORUDVALGET ØNSKER HJÆLP FRA FLERE FORÆLDRE
Juniorudvalget har brug for assistance fra forældre, hvis der skal være flere aktiviteter/tilbud for juniorer/børn.


DATOER FOR KOMMENEDE ARRANGEMENTER
Februar eller marts eller april: info møde om TREC – inkl. heste, er under planlægning

2. marts 1. del a forløb om skoning
22. marts 2. del af forløb om skoning
8. april 3. del af forløb om skoning
1. april Fællestur i Langesø skovene og et fælles måltid inden afgang
29. april Et dagsstævne , Davindebanen – tilmelding er åben på sporti
En weekend i maj (forhåbentlig 5-7. maj:
-rideweekend i Jylland , er under planlægning og dato meldes endeligt ud omkring 10. februar – vi afventer pt. accept vedr. overnatning.
21. maj Punktamót , Davindebanen
3. juni Fællestur i Langesø skovene og et fælles måltid inden afgang
9-11. juni Fynsstævne, Davindebanen
9-11. juni Det fynske Dyrskue, Odense
1. juli Punktamot, Davindebanen
26-27. august Fællestur – weekend , Langesø
23. sept Punktamot, Davindebanen


INVITATION TIL DAGSTUR I LANGESØ-SKOVENE
Pris: 110 kr./person , hvis du ikke har ridekort til skoven
40 kr./person, hvis du har ridekort til skoven
Vi afhenter ridekort inden turen.
Et årskort koster 750 kr, se mere på www.langesoe.dk

Mødested: Rue Hed 24, 5462 Morud–rideklar kl. 10.30
Datoer: 1. april og 3. juni

Turene bliver ca. 1,5-2 time afhængig af vejret. Vi deler os i 2 mindre hold, hvis vi bliver mange. Kaffe/te og brød ved ankomst, og vi slutter af med et lettere fælles måltid inden I skal hjem igen.
Max. 18 deltagere
Tilmelding og betaling senest den 24.marts og 26. maj
mail: kl@skeifa.dk – overfør beløbet til 6865 0001018688
Spørgsmål : send en e-mail eller ring på , tlf. nr. 6445 1313 / 2445 6113
Kisse Leth og Ole Søgaard

Leave Comment