Virus blandt heste – opfølgning

Nedenstående er en opdatering fra SEGES og er kopieret fra deres hjemmeside.

Opdatering vedr. Herpesvirus 1 pr. 17. maj 2018

Der er stadig ikke kendskab til spredning af den ”aggressive” herpesvirus type 1, som har givet sygdom i enkelte besætninger på Fyn. Anbefalingen om at undgå samlet opstaldning kan derfor ophæves. Det er stadig vigtigt, at alle tager temperatur på heste, der skal møde andre heste, så vi sikrer, at kun raske heste møder raske heste ved samlinger.

Vi anbefaler, at alle arrangører ved samlinger af heste beder deltagerne udfylde en tro- og love erklæring, hvor den ansvarlige for hesten underskriver, at der ikke er tegn på smitsom sygdom i stalden/besætningen, hvor den kommer fra, samt at der er taget temperatur på hesten i 10 dage op mod samlingen, hvor temperaturen ikke har været 38,3 oC eller der over.

Alle har et ansvar
Det er stadig kun heste fra stalde/besætninger i gruppe 1, der bør mødes med andre heste:

Gruppe 1: Raske stalde
– Daglig observation af alle heste
– Daglig temperaturtagning anbefales
– Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man tage temperatur dagligt af alle heste i stalden 10 dage før, man tager afsted.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion
– Karantæne 14 dage efter sidst raskmeldte hest
– Isoler syge heste, så vidt muligt
– Daglig temperaturtagning

Gruppe 3: Stalde med Herpesvirus 1 infektion
– Karantæne minimum 3 uger efter sidst raskmeldte hest
– Isoler syge heste, så vidt muligt
– Temperaturtagning morgen og aften
– Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden
– Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden

Find tidligere opdatering samt retningslinjer og anbefalinger på www.hestekontoret.dk

Med venlig hilsen
Dansk Ride Forbund
SEGES
Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste