Orientering fra bestyrelsen

Året 2020 er snart ved at rinde ud, og det har på alle måder været et noget anderledes år, end vi har været vant til. Lad os håbe på, at vi går et nyt år i møde, der bliver noget mere spændende – også i hesteverdenen.

Mange arrangementer er blevet aflyst grundet covid-19, men enkelte er dog blevet gennemført på trods. Her kan nævnes 3 stævner afholdt i Davinde: Kratluskerstævnet, et aften-4-gangsstævne og et 1-dagsstævne opdelt i 3 sektioner. Det har været lidt ærgeligt, at det alt sammen har været uden tilskuere, som kendetegner Skeifas sædvanlige meget sociale og hyggelige stævner.
Fælles ture og “Fest” har vi måttet undvære, men heldigvis er islandsheste-ryttere gode til at finde alternative løsninger. F.eks. det sidste tiltag med “sammen hver for sig”, hvor ryttere kunne indsende fotos af sjove/anderledes fællesskaber og få et diplom og de 3 bedste fotos honoreret med et gavekort hver.

Skeifas bestyrelse har mødtes ca. en gang om måneden og lagt planer for det kommende år.

Vi har foreløbig planlagt at afholde 3 stævner :
8.maj 21 1.- dags-stævne
28.maj 21 Aften-tølt-stævne
18. juni 21 Aften 4-5 gangs-stævne

FM- samt Orelundstævneudvalg har fastlagt disse stævnedatoer
4-6. juni 21 Fynsmesterskabs-stævne
4-5. sept. 21 Orelundstævne

Det hele vil selvfølgelig komme til at fremgå af kalenderen og vi håber også at kunne udbyde ture mv. som i normale sæsoner.
En god tradition med kone-ridningen i Davinde er fastlagt med 1 gang/mdr. med start d. 13.marts 21

Til sidst men meget VIGTIGT skal mindes om Skeifas generalforsamling, der afholdes i Vissenbjerg Idræt-og kulturcenter TIRSDAG D. 23. februar 2021. Vi satser på at indlede med et kort foredrag.

Sluttelig ønskes I alle en god december-hygge og en GLÆDELIG JUL samt et spændende NYT ÅR!

Med venlig hilsen
Skeifas Bestyrelse