Generalforsamling og brug af baner ifm. covid-19

Generalforsamling
Vi arbejder i øjeblikket på mulighederne for afholdelse af generalforsamlingen virtuelt, – ellers er vi nødsaget til at udskydes den på ubestemt tid. Får vi opbygget de rigtige rammer for dette, bliver det via tilmelding og kun for personlige medlemmer, og vi håber, at der vil være stor opbakning for dette i klubben.
Det er en ny og anderledes måde at afvikle generalforsamlingen på, men omsætningerne gør, at vi må tænke i nye baner. Og så krydser vi fingre for, at det snart bliver muligt at mødes face-to-face igen, og kunne samles omkring vores fantastiske heste.

Brug af klubbens baner og corona
Vi følger fortsat regeringens retningslinjer i forhold til håndteringen af Corona.
Hvis man bruger Skeifa’s baner til træning eller undervisning, må det ske efter anbefalingerne med at holde afstand, ride en ad gangen på banen og undgå at bytte hest og udstyr. Vi opfordrer til, at man undgår at opholde sig sammen ved banen, – følger forsamlingsforbuddet, og ikke bruger toiletterne.

Se også DI’s meddelelser vedr. kommende arrangementer https://www.islandshest.dk/

På forhåbentligt snart gensyn
Bestyrelsen